Telefón - kontakt - Zdravie na dosah 0905 110 920  (v prac.dni 9:00-15:00)

email - kontakt - zdravie na dosah info@zdravienadosah.sk

Coprinus (extrakt)

Jiné názvy:

 • česky - hnojník obecný
 • čínsky - jītuǐ gū
 • latinsky - Coprinus comatus

 

Použití testovaná v praxi:

 • regulace úrovně krevního cukru při diabetu (hlavní indikace) + Maitake
 • podpora metabolismu a trávení + Auricularia
 • zlepšení krevního oběhu + Agaricus, Hericium
 • doplňková terapie sarkomů a nádorů závislých na hormonech + Agaricus, Reishi, Coriolus , Shiitake

Další motivy pro použití Coprinu:

hypertenze, snižuje tvorbu rakovinových buněk v prsou, hemoroidy, záněty, zácpa

TCM charakteristika:

 • teplota – neutrální
 • chuť – sladká
 • tropismus - Pi (slezina), Wei (žaludek)

Účinky podle tradiční čínské medicíny:

 • posiluje Qi Pi (sleziny) a Wei (žaludku)
 • podporuje Yin Wei (žaludku), Shen (ledvin), Fei (plic)
 • u Re (horkosti) z Xu (nedostatku)
 

Stručný popis

Coprinus (Coprinus comatus) je houba, která roste od léta do podzimu, a to hlavně na otevřených místech, tj. loukách, okrajích lesů, zahradách… upřednostňuje půdu, která je bohatá na dusík. Osídluje oblasti severní polokoule, hlavně pak Evropu a Severní Ameriku. 

Coprinus je jedlý, ale konzumují se pouze mladé plodnice, které jsou bílé a uzavřené, později výrazně tmavnou a jsou méně chutné, až nepoživatelné. Po konzumaci Coprinu se nedoporučuje pít alkohol, může mít účinky jako antabus, tj. vyvolá zvracení.

Hnojník je možné pěstovat i uměle, a to i v místnostech.

Coprinus byl poprvé popsán dánským přírodovědcem O. F. Müllerinem v roce 1780. Dostal jméno Agaricus comatus, jako Coprinus comatus ho označil v roce 1797 Ch. H. Persoon.

Coprinus má podobně jako jiné vitální houby zdraví prospěšné účinky, které se samozřejmě odvíjejí od jeho složení, resp. sloučenin, které obsahuje.

 

Polysacharidy:

Polysacharidy tvoří v sušině největší podíl. V Coprinu jsou polysacharidy nerozpustné ve vodě, tj. hrubá vláknina, která podporuje trávení, peristaltiku a také správné složení střevního mikrobiomu. Krom nerozpustných polysacharidů v sobě Coprinus skrývá také vstřebatelné polysacharidy, kam patří i glukany. Jedná se o různě větvené α-D-glukany: α-D-Glcp-(1→6)- nebo α-D-Glcp-(1→6)-α-D-Glcp-(1→6). Nechybí ani β-D-glukany.

V Coprinu se také nacházejí pentasacharidy a disacharidy, např.  α,α-trehalóza [α-D-Glcp-(1↔1)-α-D-Glcp].

 

Aminokyseliny a bílkoviny:

Velmi důležitou součástí Coprinu jsou také aminokyseliny, které jsou v tabulce.  Analýzami se zjistilo, že obsahuje 8 esenciálních aminokyselin valin>leucin>lysin>isoleucin>threonin>fenylalanin>tryptophan>methionin.

Velké zastoupení má také kyselina glutamová, které mu dodává dobrou chuť.

Navíc překvapivě Coprinus obsahuje také ornitin a gama aminomáselnou kyselinu (GABA), což je neurotransmiter regulující neuronální excitabilitu a svalový tonus.

Vodný extrakt z Coprinu dovede blokovat aktivitu angiotensin konvertujícího enzymu, až o 30 %, funguje tedy jako ACE inhibitory podávané pacientům s vysokým krevním tlakem.
 
 

Minerály a vitamíny:

Minerální a stopové prvky jsou v Coprinu zastoupeny vápníkem, hořčíkem, sodíkem, draslíkem, železem, mědí, zinkem, manganem.

Z vitamínů je v Coprinu vitamín B1, B2, kyselina niacinová, vitamín C

 

Mastné kyseliny:

Rozbory složení Coprinu odhalily, že v sobě má také mastné kyseliny. A to 2 nenasycené – linolovou a olejovou, a 3 nasycené – palmitovou, stearovou a myristovou.

 

Další látky:

Coprinus dála obsahuje saponiny, steroidy, terpenoidy, flavonoidy, alkaloidy a srdeční glykosidy či comatin – fenolická substance s hypoglykemickou aktivitou.

 

http://ijbpas.com/pdf/1427617338MS IJBPAS 2015 2494.pdf

Kalaw SP, Albinto RF 2014 – Functional activities of Philippine wild strain of Coprinus comatus

(O. F. Müll. : Fr.) Pers and Pleurotus cystidiosus O. K. Miller grown on rice straw based substrate formulation. Mycosphere 5(5), 646–655, Doi 10.5943/mycosphere/5/5/5

 

Účinky Coprinu

Vzhledem k tomu, z kolika složek se Coprinus skládá, je jen logické, že bude mít také různé účinky, o některých se zmíníme v dalším textu.

 

Imunita

Imunitní systém je pro náš život velmi důležitý. Jeho nedostatečné funkce jsou spojené s častými infekcemi, u těžkých imunodeficitů i se smrtí. Jeho přílišná aktivita ale může poškodit tkáně. Coprinus je díky svým složkám účinný v ovlivnění imunitního systému. Umí imunitní systém podpořit ve funkci, ale také jej tlumit, pokud je reakce imunitního systému nadměrná, či je namířena proti neškodným antigenům (alergenům), či dokonce vlastním antigenům, jak to vidíme v případě autoimunitních nemocí.

Polysacharidy z Coprinu, pokud jsou přidány k buněčné kultuře, dokážou podpořit aktivitu makrofágů a také produkci oxidu dusnatého. Došlo také k proliferaci, tedy pomnožení imunitních buněk.

Jeho stimulační účinky vědci testovali např. na kachnách. 320 kachňat rozdělili do 4 skupin. Každou krmili jinou stravou, 1 skupinu běžnou a další s různými koncentracemi Coprinu 2%, 4%, 6%. Kachňata, které měla potravu se rychleji vyvíjela a rostla. Navíc se prokázalo, že u nich došlo ke zvýšení aktivity imunitního systému, zvýšil se počet imunitních buněk i koncentrace prozánětových cytokinů.

V jiné studii se prokázalo, že Coprinus umí snižovat zánět, tuto schopnost mají triglyceridy, které jsou v něm obsažené, společně s tím došlo také ke snížení oxidačního stresu a také vnímavost bolesti. Snižuje tedy taktilní hyperalgezii, která provází zánět.

Na ergothion bohatý extrakt z Coprinu také snižuje zánět vyvolaná UV-B zářením.

 

Takashi Asahi, Xiaohong Wu, Hiroshi Shimoda, Shinsuke Hisaka, Etsuko Harada, Tomomi Kanno, Yoshimasa Nakamura, Yoji Kato, and Toshihiko Osawa. A mushroom-derived amino acid, ergothioneine, is a potential inhibitor of inflammation-related DNA halogenation Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry Vol. 80 , Iss. 2,2016

LI Wen,YANG Yan,ZHOU Shuai,WU Di,WANG Wenhan,LIU Yanfang,JIANG Jun,ZHANG. β-Glucan Content and In Vitro Immunological Activity of Crude Water soluble Polysaccharide Fractions from Eight Edible Fungi. Jingsong Laboratory of Agricultural Genetics and Breeding of Shanghai, Shanghai 201403,China) 

Ren J, Shi JL, Han CC, Liu ZQ, Guo JY. Isolation and biological activity of triglycerides of the fermented mushroom of Coprinus Comatus. BMC Complement Altern Med. 2012 Apr 24;12:52.

ZHANG Ya-xue,WANG Tao,YIN Zhong-qiong et al. Effects of Spent Coprinus Comatus Substrate on Growth and Immune Function in Ducks[J]. , 2011, 38(11): 14-18.

 

Rakovina

Malignity jsou v dnešní době v populaci poměrně časté. Nejvíce se vyskytují rakoviny tlustého střeva a rekta, plic, u žen pak i prsu a děložního čípku, u mužů prostaty. Ačkoli jsou možnosti dnešní medicíny velké, stále jsou pacienti, kteří nemoci podlehnou. Ani léčba samotná není zcela bezpečná a provází ji množství nežádoucích účinků. I kvůli tomu se vědci stále snaží najít možnosti, jak pacienty zachránit, a přitom použít léčbu, která bude šetrná. Hledají tedy i látky, které jsou obsažené v přírodě, i houbách.

Coprinus dle pokusů umí bojovat s rakovinou. Ve studiích na buněčných kulturách z rakovinných buněk, např. buněk rakoviny vaječníků, se prokázalo, že tyto v přítomnosti Coprinu ztrácejí životaschopnost. Navíc se aktivují nitrobuněčné signální cesty, které vedou ke smrti nádorové buňky.

Díky své protihormonální aktivitě je možné využít Coprinus i u rakoviny prostaty, její buňky reagují na přítomnost testosteronu, neboť mají receptory, které jej navážou. Dále pak je to stejné u rakoviny prsu či vaječníků. Pod vlivem hormonů tyto nádory více rostou. Proto jsou při léčbě hormonálně senzitivních nádorů využívány blokátory hormonů. Coprinus u rakoviny prostaty funguje jako androgenní antagonista. Váže se na receptor pro mužské pohlavní hormony, ale neaktivuje jej a znemožní vazbu mužských pohlavních hormonů, které by nádorový růst potencovaly. V přítomnosti Coprinu dochází také k snížení proliferace a životaschopnosti rakovinných buněk.

Coprinus nejenže zabíjí rakovinné buňky, ale také posiluje protinádorovou imunitu. Imunitní systém pak více útočí na rakovinné buňky a zabíjí je. Toto vědci zjistili při pokusech na buňkách sarkomu. Krom pokusů in vitro, na buněčné kultuře, se prováděly také pokusy na myších, kterým byl nádor implantován. U myší s nádorem, kterým byl podáván Coprinus, došlo ke zvýšení počtu imunitních buněk, zvětšila se slezina i brzlík, tedy imunitní orgány. V průběhu léčby se také zmenšil nádor.

 

Dotan N, Wasser SP, Mahajna J. The culinary-medicinal mushroom Coprinus comatus as a natural antiandrogenic modulator. Integr Cancer Ther. 2011;10(2):148-59.

Rouhana-Toubi A, Wasser SP, Agbarya A, Fares F. Inhibitory effect of ethyl acetate extract of the shaggy inc cap medicinal mushroom, Coprinus comatus (Higher Basidiomycetes) fruit bodies on cell growth of human ovarian cancer. Int J Med Mushrooms. 2013;15(5):457-70.

Asatiani MD, Wasser SP, Nevo E, Ruimi N, Mahajna J, Reznick AZ. The Shaggy Inc Cap medicinal mushroom, Coprinus comatus (O.F.Mull.: Fr.) Pers. (Agaricomycetideae) substances interfere with H2O2 induction of the NF-kappaB pathway through inhibition of Ikappaalpha phosphorylation in MCF7 breast cancer cells. Int J Med Mushrooms. 2011;13(1):19-25.

Zaidman BZ, Wasser SP, Nevo E, Mahajna J. Coprinus comatus and Ganoderma lucidum interfere with androgen receptor function in LNCaP prostate cancer cells. Mol Biol Rep. 2008 Jun;35(2):107-17. Epub 2007 Mar 13.

Jiang XG, Lian MX, Han Y, Lv SM. Antitumor and immunomodulatory activity of a polysaccharide from fungus Coprinus comatus (Mull.:Fr.) Gray. Int J Biol Macromol. 2013 Jul;58:349-53.

 

Diabetes

Cukrovka, diabetes mellitus, je onemocnění, které je spojené se zvýšenou glykémií, tedy hladinou cukrů v krvi, pokud není léčená. V jednoduchosti je možné říct, že rozeznáváme dva typy. Typ I je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k zánětu slinivky, který vede k zničení buněk, které produkují inzulin. Pacienti tedy mají nedostatek inzulinu a je nutné je léčit jeho podáváním. U typu II nemusí být problémem nedostatek inzulinu, ale také inzulinorezistence. Tento typ je spíše u lidí, kteří trpí nadváhou atd. Coprinus umí hladinu cukrů v krvi regulovat. Toto bylo prokázáno mnoha studiemi. Ty byly prováděny na myších či krysách. U těchto hlodavců je vyvolán stav, který odpovídá lidskému diabetu, a to např. podáním alloxanu či streptozocinu. U hlodavců dochází k nárůstu hladiny cukrů, glykovaného hemoglobinu atd. Pokud je však hlodavcům k potravě přidáván také Coprinus, dochází k poklesu glykémie i koncentrace glykovaného hemoglobinu, zlepšuje se také glukózová tolerance a je obnovena inzulinosenzitivita.

Navíc u neléčených hlodavců došlo také ke skokovému zvýšení hmotnosti poté, co byl vyvolán diabetes, u hlodavců s Coprinem k tomuto nedošlo.

 

Han C, Yuan J, Wang Y, Li L.  Hypoglycemic activity of fermented mushroom of Coprinus comatus rich in vanadium. J Trace Elem Med Biol. 2006;20(3):191-6.

Bailey CJ, Turner SL, Jakeman KJ, Hayes WA. Effect of Coprinus comatus on plasma glucose concentrations in mice. Planta Med. 1984;50(6):525-6.

 

Antioxidanční aktivita

Volné radikály vznikají při běžných pochodech v těle, ale s nimi si umí tělo poradit a neutralizovat je. V případě vystavení škodlivinám, zánětu, stresu se však tvorba volných radikálů výrazně zvyšuje a tělo již není schopné je neutralizovat. Volné radikály jsou vysoce reaktivní a mohou reagovat s lipidy v membránách buněk, dochází k lipoperoxidaci, ale také mohou reagovat s bílkovinami, i DNA. Volné radikály tedy urychlují degeneraci organismu, jsou rakovinotvorné a mutagenní. Je tedy dobré tělu pomoci a dostat mu antioxidanty s potravou. Je možné využít i Coprinus. Jeho antioxidační účinky byly testovány v roztocích s volnými radikály, v přítomnosti Coprinu docházelo k poklesu koncentrace volných radikálů. Byl také testován na zvířatech, jimž byl podán alloxan či tetrachlormetan, tedy toxické látky, které vyvolají poškození tkáně, a tedy i oxidační stres. V krvi se zvyšují hodnoty související s peroxidace lipidů i aktivita kataláz. Coprinus však tomuto stavu předchází. Jeho podávání snižuje oxidační stres. S velkým úspěchem vychytá např. superoxidové radikály, a to díky fenolům, flavonoidům a polysacharidům.

 

Popović M, Vukmirović S, Stilinović N, Capo I, Jakovljević V. Anti-oxidative activity of an aqueous suspension of commercial preparation of the mushroom Coprinus comatus. Molecules. 2010 15(7):4564-71.

Li B, Lu F, Suo X, Nan H, Li B. Antioxidant properties of cap and stipe from Coprinus comatus. Molecules. 2010;15(3):1473-86.

 

Antiinfekční účinky

Infekce, resp. infekční mikrobi jsou všude kolem nás, a za to, zda onemocníme či ne, zodpovídá náš imunitní systém. Ale i pokud je silný, tak můžeme onemocnět. Patogeni totiž mají schopnosti a mechanismy, tak do těla proniknout, obejít imunitní systém atd. Mnohé, zvláště virové infekce, pak mohou velmi rychle končit smrtí. Přitom na velmi málo virových infekcí existují léky. U bakterií je tomu jinak, zde máme k dispozici antibiotika, ale velký problém je, že se zvyšuje rezistence bakterií k antibiotikům. Antibiotika nezabírají. Stále se tedy hledají možnosti, jak bojovat s infekcemi.

Coprinus účinně bojuje s některými virovými infekcemi, např. s HIV, neboť blokuje reverzní transkriptázu, díky níž může dojít k replikaci viru.

Bakterie, na kterých byl Coprinus úspěšně testován, jsou např. i zlatý stafylokok. Umí inhibovat růst kolonií. Bakterie se nemnoží, při vyšších dávkách pak i umírají. Dále si Coprinus poradí i s Pseudomonas aeruginosa, která velmi často osídluje plíce nemocných s cystickou fibrózou.  Za tímto efektem stojí coprinuslakton, což je (3R,4S)-2-metylen-3,4-dihydroxypentanoickou kyselinu 1,4-lakton.

Dále pak bojuje i s parazity, a to např. nematodami a hlísticemi. Obsahuje totiž látky, které hlístice znehybní.

 

Zhao S, Rong CB, Kong C, Liu Y, Xu F, Miao QJ, Wang SX, Wang HX, Zhang GQ. A novel laccase with potent antiproliferative and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activities from mycelia of mushroom Coprinus comatus. Biomed Res Int. 2014;2014:417461.

Luo H, Liu Y, Fang L, Li X, Tang N, Zhang K. Coprinus comatus damages nematode cuticles mechanically with spiny balls and produces potent toxins to immobilize nematodes. Appl Environ Microbiol. 2007;73(12):3916-23.

de Carvalho MP, Gulotta G, do Amaral MW, Lünsdorf H, Sasse F, Abraham WR. Coprinuslactone protects the edible mushroom Coprinus comatus against biofilminfections by blocking both quorum-sensing and MurA. Environ Microbiol. 2016 Nov;18(11):4254-4264.

 

Ochrana jater

Játra jsou pro organismus velmi důležitá, nejsou jen detoxikační jednotkou, ale také se v nich metabolizují živiny, syntetizují bílkoviny aj. Játra mohou být poškozena toxiny, léky, infekcemi atd. Dochází k jejich fibrotizace a následně i cirhóze a selhání. Coprinus umí předcházet poškození jater. Krysám byl podán alkohol a došlo k poškození jater. Části krys byl podán Coprinus a u nich nedošlo k tak výraznému poškození, nezvýšila se koncentrace jaterních enzymů ALT, AST v krvi, nedošlo také k narušení mitochondriálních membrán atd. Coprinus také zabránil rozvoji ztukovatění jater.

 

Ozalp FO, Canbek M, Yamac M, Kanbak G, Van Griensven LJ, Uyanoglu M, Senturk H, Kartkaya K, Oglakci A. Consumption of Coprinus comatus polysaccharide extract causes recovery of alcoholic liver damage in rats. Pharm Biol. 2014;52(8):994-1002.

 

Text: MycoMedica

 

Cenník pre dopravu

poštovné 

Kuriér SPS

       prevodom:  3,90 €

        dobierka:  4,90 €

 

Pri nákupe nad 90 €

poštovné zdarma

 

Darček

k objednávke

Darček k objednávke

Pri nákupe nad

90 € dostanete

darček

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.